ورود اعضاء
User Name Passwordگالري عكس   معرفی آموزشکده فنی وحرفه ای پسران گلپایگان (شهدا)

سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۴

 معرفی اجمالی آموزشکده

آموزشکده فنی وحرفه ای گلپایگان با لطف خداوند متعال وکوشش مسئولین آموزش وپرورش شهرستان ومساعدت وهمراهی سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان واداره کل مدارس عالی فنی وحرفه ای وزارت متبوع درتابستان 1380 برای سال تحصیلی 81-80 با سه رشته الکتروتکنیک ( برق صنعتی ) ساخت وتولید ( ماشین ابزار ) وکارهای عمومی ساختمان  با ظرفیت پذیرش 180 نفر دانشجو کار خود راآغاز نمود . این مرکز اکنون 600نفر دانشجودارد وتاکنون320نفرنیز فارغ التتحصیل شده اند که با توجه به مهارتهای شغلی که آموزش دیده اند   شانس خوبی برای جذب درمشاغل صنعتی درمنطقه وکشوردارند 0 دانشجویان این مرکز تامهر1383 برای آموزشهای خودوابسته به هنرستانهای منطقه وامکانات خارخ از آموزشکده بودند ولی با فعالیتها ی فراوان درحال حاضربخش عمده ای از کارگاههاوآزمایشگاهها ی مورد نیاز درمحل آموزشکده با کمک خیرین بزرگوارازجمله جناب آقای حاج عبداله هاشمی ودیگر خیرین که انشاءا... درفرصتی دیگر به ذکرآنها خواهیم پرداخت  ومسئولین محترم از جمله جناب آقای حسینی استاندارسابق  استان وجناب آقای فرقانی فرماندارشهرستان وجناب آقای خرمی مدیرآموزش وپرورش  احداث وتجهیز گردیده که خلاصه این فعالیتها به شرح ذیل میباشد0

امکانات :

این آموزشکده درزمینی به مساحت 13000 متر مربع وزیر بنای آموزشی واداری 2848 مترمربع واقع شده که باتوجه به رشته های موجود شامل موارد زیر است                           

 1- رشته برق :

کلیه کارگاهها وآزمایشگاههای رشته برق صنعتی درداخل ساختمان آموزشی دایر شده است که پس از تکمیل سوله نیمه تمام ساخته شده توسط مسئولین محترم شرکت پلیمر   به آنجا منتقل میگردد .

 

 کارگاهها وآزمایشگاههای فعلی رشته برق به شرح زیر میباشد :

1-1      کارگاه مدارفرمان :

دراین کارگاه انواع مدارهای کنتاکتوری ورله که درمدارهای فرمان استفاده میشوند بسته میشود .ازاین کارگاه بعنوان کارگاه تاسیسات مکانیکی رشته ساختمان نیز استفاده میشود .این کارگاه درمهرماه 1383 افتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت

2-1کارگاه سیم پیچی :

دراین کارگاه انواع سیم پیچی موتور وآرمیچر وهسته انجام میگیرد ( تاسیس مهر ماه 1383) -

3آزمایشگاه اندازه گیری : دراین آزمایشگاه انواع آزمایشهای مربوط به مدارهای الکتریکی والکترونیکی که معمولا به عنوان کنترل کننده وفرمان دهنده وسایل قدرت استفاده میشوند انجام میشود . ازاین آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاههای الکترونیک عمومی وصنعتی ودیجیتال نیز استفاده میشود ( تاسیس مهر ماه 1383)

درکنار کارگاهها وآزمایشگاههای این رشته انباری نیز ایجاد شده است که دانشجویان بامراجعه به آن میتوانند لوازم مورد نیاز خود رادریافت دارند .( تاسیس مهر ماه 1383)

2- رشته ساختمان :

این رشته دارای کارگاهها وآزمـایشگاههایی به مساحت 300 مترمربع که باکمک خیر بزرگوار جناب آقای هــاشمی ساخته وازابتدای سال تحصیلی 85-84 رسما با حضور مدیرکل محترم مدارس عالی جناب آقای مهندس شمس نیا ومسئولین شهرستان افتتاح وپس ازتجهیز درمهرماه 1384 مورد بهره برداری دانشجویان قرار گرفته است .

1-2    کارگاه قالب بندی وآرماتور :

دراین کارگاه انواع قالب های چوبی توسط دانشجویان ساخته  می شود و انواع آرماتوربندی نیز فراگرفته میشود ( تاسیس مهرماه 1384 )

-2 آزمایشگاه مکانیک خاک وبتون

دراین قسمت آزمایشهای مربوط به مکانیک خاک ازقبیل محاسبه درصد رطوبت خاک وتعیین مقاومت فشاری وکششی بتون انجام میشود ( افتتاح مهرماه 1384) .

انبار : کلیه لوازم مورد نیاز کارگاهها وآزمایشگاهها ودوربین های نقشه

برداری درانبار نگهداری میشود (.افتتاح وتجهیز مهرماه 1384 )

3- ساخت وتولید :

این کارگاه به مساحت 300 مترمربع به کمک خیر بزرگوار جناب آقای هاشمی احداث گردیده است ودرشهریورماه 84 بطوررسمی افتتاح شده که هم اکنون بخشی از امکانات مورد نیاز آن به کمک خیرین ومسئولین  خریداری شده. که عبارتند از 4 دستگاه تراش 4  دستگاه فرز 1دستگاه اره لنگ 1دستگاه دریل رادیال که ازابتدای ترم بهمن 84 مورد استفاده قرار میگیرد

.3-1 کارگاه جوشکاری که مورد نیاز تمام رشته ها بوده ودرزمینی به مساحت 150 مترمربع احداث وازابتدای سال تحصیلی 85-84 مورداستفاده قرار گرفته است ساخت وتجهیز دزمهرماه 84 به پایان رسید واز مهر 84 مورد استفاده قرار گرفت

2-3 آزمایشگاه  هیدرولیک وپنوماتیک:

دراین کارگاه مدارهای طراحی شده توسط دانشجویان برروی میزهای  این کارگاه نصب وتوسط هوای فشرده آزمایش میشوند این آزمایشگاه درمهر82

 مشخصات مدرسین :

مشخصات کارکنان غیر آموزشی :

رسمی

سایر

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

12

4

2

4

6

 

 

مشخصات آموزشکده :

عنوان

تعداد

متراژ(مترمربع )

کلاس

10

400

کارگاه

4

800

آزمایشگاه

4

200

کتابخانه

1

40

سالن اجتماعات

1

120

زمین ورزش

1

2000

سایت کامپیوتری

1

50

خوابگاه

1

1100

نماز خانه

1

50

رستوران

1

120

امکانات خوابگاه

1-ساختمان خوابگاه به مساحت 3160 مترمربع و زیربنای1100 مترمربع شامل :  11 اطاق خوابگاهی ، اتاق سرپرستی ،  سالن غذا خوری ، آشپزخانه  ، نماز خانه ، زمین والیبــال ، بسکتـبال ، سردخانه ، انبار، حمام ، سرویس های بهداشتی

 

 

جدول میزان وامهای پرداختی به دانشجویان تا پایان ترم اوال 85-84

 

سال

ترم

نوع وام

مبلغ به ریال

تعداد

82-81

اول

تحصیلی

28440000

80

82-81

دوم

تحصیلی

43800000

109

82-81

سال تحصیلی

ضروری

ازدواج

بدون اعتبار

4000000

 

1

83-82

اول

تحصیلی

47925000

106

83-82

دوم

تحصیلی

34000000

67

83-82

سال تحصیلی

ضروری-ازدواج

10650000

15800000

16

5

84-83

اول

تحصیلی

40050000

87

84-83

دوم

تحصیلی

31750000

63

84-83

سال تحصیلی

ضروری

ازدواج

13800000

11150000

23

3

85-84

اول

تحصیلی

45500000

87

85-84

سال تحصیلی

ضروری

ازدواج

17500000

8800000

27

2

ش

 

حدود 99 درصد اعتبارات تخصیصی جذب گردیده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نمایی از کارگاهها ی آموزشکده


  

 

 

 

 

 

 

+


صفحه اصلي

معرفي آموزشكده

آمار و اطلاعات

فعاليتهاي علمي

پرسش و پاسخ

اخبار

امور دانشجويي

جستجو در سايت